Chemical Fingerprinting

Chemical fingerprinting kan anvendes til at få et mere informativt billede af cocktailen af kemikalier i miljøet. Vi sigter mod at ændre miljøovervågning ved at integrere kemi, analytisk videnskab og matematik.

Fødevarer

Med chemical fingerprinting kan vi analysere det komplette billede af f.eks. smagsforbindelser, og bestemme om produktet har den rigtige kemiske sammensætning til salg eller videreforarbejdning.

Mennesker

Med chemical fingerprinting kan menneskelige prøver såsom blod, urin eller hår blive undersøgt for et bredt spektrum af kemiske stoffer, der potentielt findes og finde nye biomarkører til eksponering i ikke-målscreeningsmetoder.

Olie

Vi udvikler i øjeblikket nye og mere omfattende olie-carbonhydrid chemical fingerprinting strategier baseret på multidimensionel kromatografidata og anvender disse metoder til miljømæssigt oliespildfingeraftryk og olie-kildekorrelation.

Procesforståelse

Når en proces forstås, kan årsagen til ikke-reproducerbarhed i produktionslinjen findes og rettes. Dette kan i sidste ende sikre, at industrien kan levere ensartede produkter. Optimering af en proces vil også medføre konkurrencefordele. Enhver optimering bliver dog lettere ved at forstå den underliggende proces.

Grundlæggende om Chemical Fingerprinting

Hvad er chemical fingerprinting?

Chemical fingerprinting af en prøve er den unikke sammensætning af kemikalier, som prøven er lavet af. Når man anvender chemical fingerprinting analyserer man sammensætningen af disse kemikalier.

Forskningsprojekter

VANDALF

GANDALF

FOOD-TRANSCRIPTOMICS

Sheaine